SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Kurs med prov - 6h
1875 kr
Köp kursen
Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.
Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Fler av våra kurser

Webbinarie - 48min
Vad finns mellan borrhålen?
Lars Olsson, Geostatistik och Patrik von Heijne, Liljemark Consulting höll webbinariet den 26 oktober 2017.
Välj webbinariet
Läs mer om webbinariet
Webbinarie
AHP-METODEN – ETT SÄTT ATT VÄLJA
Har du tvingats göra svåra avvägningar i din roll som geotekniker? Kanske har du varit tvungen att väga potentiell miljöpåverkan mot produktionsmässig effektivitet? Detta webbinarium kan ge dig just det verktyg som du behöver!
I webbinariet beskriver Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk, AHP-metoden (Analytic Hierarchy Process) och dess användning och illustrerar med några geotekniska tillämpningar.
Välj webbinariet
Läs mer om webbinariet
Webbinarie - 38min
Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel
Göran Sällfors berättar om överslagsberäkningar. Webbinariet hölls den 9 november 2017.
Välj webbinariet
Läs mer om webbinariet
Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1700 enskilda medlemmar. SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.