Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel

Webbinarie - 38min
Gratis
Välj webbinariet
Göran Sällfors berättar om överslagsberäkningar. Webbinariet sänds den 9 november 2017 kl.15.00.

Med Överslag menas jämförande beräkningar som utförs för att lära känna en problemställning eller möjliggöra en rimlighetsbedömning av resultatet från genomförda beräkningar, som gjortss med en mer komplicerad modell. Avsikten är att kontrollera att storleksordningen på resultatet är korrekt, dvs att första siffran är något så när riktig. Överslagsberäkningarna har då karaktären av de beräkningsmodeller vi klassiskt kallar förenklade beräkningsmodeller.

Fler av våra kurser

Kurs med prov - 6h
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.
Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.
Webbinarie
AHP-METODEN – ETT SÄTT ATT VÄLJA
Har du tvingats göra svåra avvägningar i din roll som geotekniker? Kanske har du varit tvungen att väga potentiell miljöpåverkan mot produktionsmässig effektivitet? Detta webbinarium kan ge dig just det verktyg som du behöver!
I webbinariet beskriver Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk, AHP-metoden (Analytic Hierarchy Process) och dess användning och illustrerar med några geotekniska tillämpningar.
Välj webbinariet
Läs mer om webbinariet
Webbinarie - 48min
Vad finns mellan borrhålen?
Lars Olsson, Geostatistik och Patrik von Heijne, Liljemark Consulting håller i webbinariet som hålls den 26 oktober kl.15.00
Välj webbinariet
Läs mer om webbinariet
Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1700 enskilda medlemmar. SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.